Ammattilaisille

Lääketurvallisuutta ja helppoutta

Suomalaisen Dosse on koneellinen annosjakelupalvelu, jossa säännölliseen käyttöön määrätyt lääkkeet pakataan annospusseihin. Annosjakelupalvelu tukee lääkehoidon toteutumista, lisää lääketurvallisuutta sekä helpottaa lääkkeiden käytön seurantaa. Annosjakelupalvelu sopii kaikenikäisille, pysyvää ja säännöllistä lääkehoitoa tarvitseville henkilöille.

Lääkäreille

Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä voi antaa hoito- tai palveluyksikkö tai potilas itse. Kaikissa tapauksissa sen tulee olla lääkärin määräämää.

Apteekeille

Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä voi antaa hoito- tai palveluyksikkö tai potilas itse. Kaikissa tapauksissa sen tulee olla lääkärin määräämää.

Hoiva-alalle

Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä voi antaa hoito- tai palveluyksikkö tai potilas itse. Kaikissa tapauksissa sen tulee olla lääkärin määräämää.